PRAVILA

Pokličite nas, 05 994 80 77

PRIJAVA TROFEJNE RIBE

Če smatrate, da ste uplenili trofejno ribo, jo stehtajte ter izmerite dolžino in obseg.
Merjenje in tehtanje se mora opraviti v prisotnosti dveh prič. Trofejno ribo je potrebno
fotografirati in fotografijo priložiti k prijavi Trofejne ribe.

Izpolnjeno Trofejno listo podpišejo priči, ki sta sodelovali pri merjenju in tehtanju ribe ter
uplenitelj. Izpolnjeno in podpisana trofejna lista in fotografija ribe se odda v ribiškem
domu. Prijavo je potrebno izpolniti s tiskanimi črkami.

Komisija na podlagi prijave trofejne ribe, fotografije in na podlagi pravilnika RD
Velenje o Trofejnih primerkih rib, določi v kateri razred spada uplenjena riba:

  I. razred – zlata riba
 II. razred – srebrna riba
III. razred – bronasta riba
IV. razred – trofejna riba

Priznanje za zlato, srebrno, bronasto ali trofejno ribo se podeli samo za najtežjo ribo
posamezne vrste v posameznem razredu. Priznanja se podeljujejo enkrat letno na dan
kronanja ribiškega carja in ribiške carice. Priznanje podeljujeta car in carica.

Izpolnjeno prijavo za trofejno ribo osebno prinesite na ribiški dom v času uradnih ur, kjer vam jo mora potrditi še gospodar .