OBVESTILA

Pokličite nas, 05 994 80 77

Datum: 01.03.2019

Skupščina RD-Velenje 2019

VABILO

Na osnovi 12. in 35. člena statuta RD-VELENJE upravni odbor sklicuje občni zbor, ki bo
v nedeljo, 17.03.2019 ob 9 uri v prostorih okrepčevalnice ribiškega doma Velenje.


Predlagan dnevni red:

1. Pozdrav
2. Izvolitev delovnih organov skupščine
- Delovnega predsednika in dva člana
- Zapisnikarja
- Dveh overiteljev zapisnika
- Verifikacijske komisije
3. Poročila o poslovanju ribiške družine za leto 2018
- Poročilo predsednika
- Poročilo knjigovodsko ( bo podano na skupščini )
- Poročilo disciplinskega razsodišča ( bo podano na skupščini )
- Poročilo nadzornega odbora ( bo podano na skupščini )
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Razprava po poročilih
6. Sprejem in potrditev poročil
7. Program dela in finančni plan RDV za leto 2019
8. Razno, vprašanja in pobude

Gradivo za skupščino se nahaja na spletni strani RD-Velenje, in na oglasni deski društvenih
prostorov možno pa ga je dobiti tudi v času uradnih ur v pisarni RD-Velenje.

UO RD-VELENJE

         

Datum: 02.12.2018

Miklavževa tekma

Obveščamo Vas, da Miklavževa tekma v soboto 2.12.218 ODPADE.

Hvala za razumevanje!

Datum: 17.11.2018

Udarniška akcija

Dne 17.11.2018 bo izvedena udarniška akcija članstva RD-Velenje (za obvezne ure). Zbor bo ob 8.00 uri pri ribiškem domu. Namen akcije je čiščenje obvodnih in vodnih površin naših revirjev. Bodite primerno obuti in oblečeni.
V primeru zelo slabega vremena se akcija prestavi naslednji dan ob istem času.